top of page
Subject 64.png

Access Control
(ระบบประตูควบคุมการเข้า-ออก)

อุปกรณ์ควบคุมระบบและบันทึกประวัติการเข้า-ออกห้อง อาคาร หรือ ส่วนต่างๆของอาคารโดยใช้ระบบการเข้ารหัสไม่ว่าจะใช้คีย์การ์ด, ลายนิ้วมือ, ใบหน้า เพื่อปลดล็อคการเข้าออก

Auto Dialer
(ระบบโทรออกแจ้งเหตุอัตโนมัติ)

ระบบโทรออกแจ้งเหตุอัตโนมัติ โดยอุปกรณ์นี้จะทำการโทรออกไปยังเบอร์ที่ตั้งค่าไว้เมื่อมีการแจ้งเตือนจากอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยที่เชื่อมต่อไว้ภายในระบบเดียวกันเช่น มีการจับการเคลื่อนไหวเมื่อเปิดระบบกันขโมยและระบบกันขโมยไม่ถูกปลดล็อคภายในเวลา

Subject 67.png
Subject 68.png
Subject 64.png

Automatic Barrier Gate
(ระบบแขนกั้นรถยนต์เข้า-ออกอัตโนมัติ)

แขนกั้นรถยนต์ไฟฟ้า ควบคุมการสั่งการโดยคอมพิวเตอร์พร้อมรองรับการใข้งานด้วยคีย์การ์ด หรือควบคุมโดยการสั่งการผ่านสวิทช์หรือคอมพิวเตอร์

Automatic Gate
(ประตูรั้วรีโมท)

รั้วเปิด-ปิดไฟฟ้า ควบคุมผ่านRemote Controller(รีโมทคอนโทร) โดยทำงานร่วมกันกับประตูบานสไลด์ที่ติดตั้งมาก่อนอยู่แล้ว 

Subject 77.png
Subject 88.png
Subject 82.png
Subject 87.png

Battery
(แตเตอรี่)

แบตเตอรี่สำหรับเป็นแหล่งพลังงาน จ่ายไฟ หรือสำรองไฟฟ้าเมื่อเกิดเหตุการณ์ไฟดับให้กับอุปกรณ์ต่างๆในระบบรักษาความปลอดภัย

CCTV
(กล้องวงจรปิด)

ระบบโทรออกแจ้งเหตุอัตโนมัติ โดยอุปกรณ์นี้จะทำการโทรออกไปยังเบอร์ที่ตั้งค่าไว้เมื่อมีการแจ้งเตือนจากอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยที่เชื่อมต่อไว้ภายในระบบเดียวกันเช่น มีการจับการเคลื่อนไหวเมื่อเปิดระบบกันขโมยและระบบกันขโมยไม่ถูกปลดล็อคภายในเวลา

Subject 70.png
Subject 71.png
Subject 75.png
Subject 74.png

Elevator Control
(บอร์ดควบคุมลิฟท์)

บอร์ดสำหรับควบคุมการเข้า-ออกลิฟท์ และการให้สิทธิ์ในการเข้าถึงชั้นต่างๆ

Fire Alarm System
(ระบบแจ้งเตือนอัคคีภัย)

ระบบแจ้งเตือนอัคคีภัยหรือไฟไหม ด้วยเซนเซอร์ดักจับควันไฟ ป้องกันการลุกลามของไฟและความเสียหายของทรัพย์สิน

Subject 86.png
Subject 76.png
bottom of page